Facebook Pixel
Økrimpodden

Økrimpodden

28 episoder
Næringsliv

Økrimpodden

28 episoder
Næringsliv

Om Økrimpodden

Hvordan kan økonomisk kriminalitet (korrupsjon, hvitvasking og terrorfinansiering mv.) forebygges og avdekkes - kort forklart av Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og gjester fra blant annet ØKOKRIM, Finanstilsynet, Politiets sikkerhetstjeneste, sivilsamfunnsorganisasjoner, bransjeorganisasjoner og andre eksperter. Har du spørsmål? Send til hello@governance.no

Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.

Episoder

2021

2020

Ikke spilt