Facebook Pixel
Pia og psyken

# 270 Om schizofreni, med Erlend Gade

Pia og psyken
Pia og psyken
Han merket det allerede på barneskolen, at han opplevde noe andre ikke gjorde, men det var ikke før han kom i ungdomsårene at det utviklet seg til å bli problematisk. I dag lever han helt fint med diagnosen schizofreni, men kan møte mye frykt når han forteller at han har lidelsen. Han ønsker seg en mye mer nyansert fremstilling, for eksempel skulle han gjerne sett en faktaboks med budskapet: '- Bare chill, det er ikke så stress liksom', i nyhetssaker som omhandler schizofreni.
Pia og psyken
Ikke spilt