Facebook Pixel
Psykopoden

Episode 37: Forsvarsmekanismer

Beskrivelse

I denne episoden av Psykopoden snakker vi om et begrep fra psykoterapien; nemlig menneskers bruk av forsvarsmekanismer. Dette er et begrep spesielt mye brukt i psykodynamisk terapi.

Forsvarsmekanismer er prosesser vi bruker for å holde uønskete forestillinger, tanker og forestillinger borte fra bevisstheten. Vi bruker alle ulike forsvarsmekanismer i ulike situasjoner og i ulike livsfaser. Hvordan de brukes er viktig og et fokus på dette kan være til stor hjelp for den enkelte.

I denne episoden har vi fått besøk av professor i psykiatri Theresa Wilberg. Hun forteller hva fortrengning, humor, benektning, forskyvning, idealisering og reaksjonsdannelse innebærer. Hun illustrerer også hva som karakteriseres som modne og umodne forsvarsmekanismer.

Hør Theresa Wilberg fortelle mer om dette spennende og også ganske kompliserte begrepet i denne episoden av Psykopoden.

Kategorier