Facebook Pixel
Söndagsskolan

SPRÅKET

Söndagsskolan
Söndagsskolan
Skapar våra ord verkligheten - eller strävar orden efter att beskriva densamma? Idag vänder och vrider Ann och Anna-Karin på SPRÅKET: Varför uppkom det talade språket? Är det viktigt att alla talar samma språk i ett land? Hur ska man se på på dialekter och sociolekter? Vad säger människans ordval och uttryckssätt om klass, utbildning och härkomst? Vilken funktion har ett gemensamt språk för en grupp? Vi pratar postmodernism, langue och parole och som vanligt skånska. Ann rasar över dåliga översättningar och Anna-Karin rasar över slappa lärare som examinerar elever på andra språk än svenska. DESSUTOM: Ann och Anna-Karin utser de vackraste orden på svenska (och NÄ det är inte kärlek eller mamma).

Producerat av Silverdrake Förlag
Redaktör: Marcus Tigerdraake
Klipp: Patrik Sundén
marcus@silverdrakeforlag.se
www.silverdrakeförlag.se
Söndagsskolan
Ikke spilt