Facebook Pixel
Söndagsskolan

VUXEN

Söndagsskolan
Söndagsskolan
När blir man vuxen? Och är vuxen ett biologiskt, kulturellt eller kanske mentalt begrepp? När känner sig Anna-Karin vuxen? Varför känner Ann sig inte vuxen? Är det roligt att vara vuxen - eller är vuxen ett tillstånd som signalerar tristess? Idag skärskådar vi begreppet VUXEN och funderar över för och nackdelar med att befinna sig i detta tillstånd. PLUS: Starka irritationer och oundgängliga tips.

Producerat av Silverdrake Förlag
Redaktör: Marcus Tigerdraake
Klipp: Patrik Sundén
marcus@silverdrakeforlag.se
www.silverdrakeförlag.se
Söndagsskolan
Ikke spilt