Beag air Bheag

Beag air Bheag

About this podcast

Prògram do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig le Iain Urchardan. John Urquhart guides learners through some of the intricacies of the Gaelic language.

Categories

About this podcast

Prògram do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig le Iain Urchardan. John Urquhart guides learners through some of the intricacies of the Gaelic language.

Categories

A podcast from BBC Radio nan Gàidheal

Beag air Bheag

Episodes