Gå till podcast
av Sveriges Radio
Forskning och samvete

När människan leker Gud

Beskrivning

Den amerikanske forskaren Craig Venter har nyligen skapat en bakterie med ett helt artificiellt genom. Han och hans medarbetare har själva, bit för bit, byggt upp den DNA-molekyl där arvsmassan finns lagrad. Innebär detta att människan för första gången verkligen skapat liv? Och vad för det med sig för existentiella eller etiska problem? Får människan leka Gud? Biskopen i Lund, Antje Jackelén diskuterar med Rolf Bernander, professor i molekylärbiologi och Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik.

Detaljer

Avsnitt

av Sveriges Radio