Facebook Pixel
Sommar på Akademiska

Andrea Frestadius

Beskrivning

Akademiska är nationellt ledande inom vården av svåra brännskador. Den allra vanligaste patienten är barn med skållningsskador, trots att dessa skador egentligen skulle gå att förebygga till hundra procent. Samtidigt är vården i Sverige långt mer avancerad och tillgänglig än i många andra länder - trots att behoven där är långt större. Andrea Frestadius, anestesisjuksköterska på brännskadecentrum, berättar i sitt program bland annat om sitt arbete i Etiopien, där Akademiska hjälper till att bygga upp nya brännskadeavdelningar utifrån svensk modell.