Facebook Pixel
Gravid

7. Kan barnet skadas under sex?

Gravid
Gravid
Kan det hända, att barnet tar skada om man har sex under graviditeten? Det finns många spekulationer om denna myt och Anna och Amanda tar hjälp av barnmorskan Antonia för att reda ut det hela.
Gravid
Ei soiteta