Etusivulle
Siirry podcastiin
tekijältä Helena & Selja
Hunajapurkki

Kielenkehitys

Kuvaus

Jaksossa keskustellaan kielenkehityksen eri vaiheista ikäkausittain varhaisvuosina sekä siitä, millaisia keinoja on tukea lapsen puheen ja ymmärtämisen taitoja päivittäisessä arjessa. Millaisia yksilöllisiä eroja lapsilla on ja milloin on syytä huolestua lapsen kielenkehityksestä? Tervetuloa Hunajapurkkiin!


Lähteet:

Aivoliitto - Puheen ja kielenkehitys https://www.aivoliitto.fi/kommunikaatiokeskus/kehityksellinenkielihairio/puheen-ja-kielenkehitys/

Helena Rasimus- Varhaisen kielen kehityksen yhteydet lapsen myöhempään itsesäätelyyn ja toiminnanohjaukseen (2016) https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/50061

Leila Paavola-Ruotsalainen - Lapselle suunnatun puheen piirteet ja niiden yhteys sanaston kehitykseen 24 ja 30 kuukauden iässä (2017)
https://journal.fi/pk/article/view/61122/22692?acceptCookies=1

Liisa Arola, Leila Paavola & Pentti Körkkö - Äidin sensitiivisyys ja hoivapuheen perustaajuuden vaihtelu - yhteydet lapsen varhaisen kielen ja puheen kehitykseen (2009)

Marja-Leena Laakso - Kielten rikas maailma jo ennen sanoja (2018) https://m.youtube.com/watch?v=n8M_gOsrOxg

Marja Nurmilaakso & Anna-Leena Välimäki (toim.) - Lapsi ja kieli. Kielellinen kehittyminen varhaiskasvatuksessa (2011):
-Marja Nurmilaakso - Pienen lapsen kielellinen tietoisuus osana kielen kehitystä
-Riitta-Liisa Korkeamäki - Kieli ja vuorovaikutus oppimisympäristöissä
-Inkeri Ruokonen - Musiikin monet kielet
-Aili Helenius & Riitta Korhonen - Leikistä kieleen
-Alisa Alijoki - Lapsen tuen tarve kielellisessä kehityksessä ja siihen vastaaminen varhaiskasvatuksen keinoin

Paula Lyytinen - Varhainen kielen kehitys lukemaan oppimisen ennustajana (2011)
https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/lyytinen_2011_varhainen_kielen_kehitys_lukemaan_oppimisen_ennustajana.pdf

Pauliina Lindgren- Normaali, hidas, poikkeava vai erityinen? Lapsi kielen kehityksen matkassa (2014)
https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/96115/gradu07202.pdf?sequence=1

Yle-areena: Kielen oppiminen alkaa jo kohdussa
https://areena.yle.fi/1-1689169

Yle-uutiset: Vauva muistaa ennen syntymää kuulemiaan sanoja
https://yle.fi/uutiset/3-6826192

Lisätiedot

Jakso 2

tekijältä Helena & Selja