Etusivulle
Siirry podcastiin
tekijältä Anna Kilponen
Parempi maanantai – podcast työhyvinvoinnista

9. Parempi maanantai: Organisaation uudistumiskyky luo hyvinvointia

Kuvaus

Tässä jaksossa tehdään katsaus siihen, miten organisaatio voi olla työntekijöitä ajatellen kestävällä tavalla tuottava, ja miten työyhteisön uudistumiskyky vaikuttaa organisaation tuottavuuteen. Jos organisaatio haluaa olla kestävällä tavalla tuottava, tulee sen sisäistää, ettei se pelkästään kuluta resursseja, vaan rakentuu ja muodostuu niiden kautta. Organisaation tuottavuus ja uudistumiskyky määräytyy henkilöstön kautta, eli sen kautta, millaisia ihmisiä työyhteisöön kuuluu, ja miten heidän tarpeitaan ja ajatuksiaan huomioidaan. Tätä aihepiiriä käsiteltiin viime vuonna Työelämän tutkimuspäivillä. Tilaisuudessa puhunut organisaatioiden resilienssin asiantuntija Minna Janhonen kirjoitti myös artikkelin* Tutkimuspäivien konferenssijulkaisuun, jossa keskittyi erityisesti juuri organisaation uudistumiskykyyn. Kuten Janhonen artikkelissaan tuo esiin, jokaisen työntekijän on mahdollista havaita tulevaisuuden kehityssuuntia. Kukin organisaation jäsen voi tuoda esiin oman näkökulmansa ja havaintonsa siitä, mihin toimiala tai asiakkaiden toiveet ovat muuttumassa. Asiakasrajapinnassa olevat henkilöt usein saavat ensikäden tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä ja ilmiöistä. Tärkeää olisikin kuulla ihan jokaista organisaation jäsentä, ja osallistaa kaikki uuden luomiseen ja kehittämiseen. Alla on koottuna kolme seikkaa, joihin keskittymällä organisaatio voi pitää huolta uudistumiskyvystään ja samalla henkilöstöstään: - Henkilöstö nostetaan tärkeimmäksi voimavaraksi, tunnistetaan se ja todetaan ääneen - Kehitetään avointa vuorovaikutusta organisaation jäsenten kesken - Organisoidaan työtä siten, että kiireen tuntu saadaan kuriin, saadaan tilaa luovuudelle ja kehittymiselle Kuuntele lisää organisaation uudistumiskyvyn ja työhyvinvoinnin yhteydestä podcast-jaksosta. Miten sinun työpaikallasi on annettu mahdollisuus työntekijöille keskustella ja luoda uutta? Laita meille kokemuksiasi aiheesta viestilomakkeella tai somekanavien kautta. Kuulemisiin! *Janhonen, M. 2018. Resilienssi auttaa organisaatioita selviämään kompleksisessa toimintaympäristössä.

Lisätiedot

Jakso

tekijältä Anna Kilponen