Facebook Pixel#7 Historie: Etterkrigstiden i Norge | Eksamenspodden | Podplay
Til podkasten
av Bjørknes Privatskole
Eksamenspodden

#7 Historie: Etterkrigstiden i Norge

Beskrivelse

I norsk etterkrigstid er det særlig gjenoppbyggingen av Norge etter krigen og utbyggingen av velferdsstaten som er viktige tema. Politisk er det viktig å merke seg statens rolle i denne prosessen, den gradvise oppbyggingen av velferdsstaten, kvinnekamp, høyrebølge og årsaker til innvandringen. Økonomisk må du merke deg endringer i primærnæringene (jordbruk og fiske), virkningene olje- og gasssektoren har hatt på det norske samfunnet og miljøspørsmål.

Detaljer

Episode 7

av Bjørknes Privatskole