Facebook Pixel
iapodden

Kvinner og sykefravær

iapodden
iapodden

Kvinner har 70 prosent høyere legemeldt sykefravær enn menn. Hvorfor er det slik og hva er årsakene til forskjellen?

I denne episoden snakker vi med seniorforsker ved SINTEF, Solveig Osborg Ose og spesialist i allmennmedisin, Aase Aamland om dette spennende temaet.

iapodden
Ikke spilt