Facebook Pixel
Påddkast - fra Dysleksi Norge

Gerd Berget om universell utforming og lettleste bøker

Påddkast - fra Dysleksi Norge
Påddkast - fra Dysleksi Norge
Hvordan skal man få leseglede hvis man strever med lesing? Og er noen bøker mer ordentlige enn andre? Gerd Berget har forsket på universell utforming for lesere med dysleksi og utviklingshemming. Hun ønsker at man skal slutte å bruke begrepet lettlest, og at alle former for lesing bør likestilles.
Påddkast - fra Dysleksi Norge
Ikke spilt