Facebook Pixel
Pia og psyken

# 269 Om traumer bak diagnoser, med forsker ved NKVTS Akiah Astral Ottesen

Pia og psyken
Pia og psyken
Det er en stadig økende forståelse for at psykiske lidelser kan bunne i traumer fra barndommen, herunder også mellommenneskelige traumer som krenkelse, utestengelse, overgrep og tidlig tap. Hva skjer med et barn som alltid må være på vakt? Hva skjer med en kropp som alltid er i helspenn? Og hvilke mekanismer utvikler man for å forsvare seg, og kanskje også unnvike de vonde følelsene etter hvert som man vokser til?
Pia og psyken
Ikke spilt