Facebook Pixel
Pia og psyken

# 271 Om musikk, med Sondre Lerche

Pia og psyken
Pia og psyken
Det er ikke så lett å favne denne samtalen med en av Norges aller største artister, men noen stikkord er selvtillit, klokskap og viljen til å gå sin egen vei i et enormt musikalsk univers.
Pia og psyken
Ikke spilt