Facebook Pixel
Pia og psyken

Episode 3. Presten, psykologen og gærningen

Pia og psyken
Pia og psyken
I denne tredje og siste episoden reflekterer vi rundt stillhet, mening og håp. Og ser at fylde ikke kan være uten tomhet, og at mening trenger det meningsløse.

Designer: Johanne Hjorthol
Fotograf: Jo Michael de Figueiredo
Pia og psyken
Ikke spilt