Facebook Pixel
Sjelsord

Å vokse

Sjelsord
Sjelsord

Livet er en egen kraft og denne kraften vil vekst, det betyr at du er preprogrammert til å blomstre.

Med Sjelsord podcasten ønsker jeg å gi mennesker en hverdagspause, litt åndelig påfyll, det jeg kaller sjelsnæring. Små snutter som kan inspirere, nære og berøre, og gi muligheter til refleksjon og meditasjon.

Musikk av Elias Kritikos

Sjelsord
Ikke spilt