Facebook Pixel
Spørsmål fra Benjamin Saers

Spørsmål fra Benjamin Saers

41 episoder
Sport

Spørsmål fra Benjamin Saers

41 episoder
Sport

Om Spørsmål fra Benjamin Saers

En usammenhengende og kortfattet podkast der Benjamin ringer og stiller interessante, så vel som irrelevante, spørsmål til uforberedte personligheter fra idrettsnorge. Podkasten er produsert av Mottaket Media.

Episoder

2022

Ikke spilt