Facebook Pixel
Tett på

Torjer vil samifisere universitetene

Beskrivelse

Universitetene bør fokusere mer på samiske perspektiv, mener Torjer Olsen i urfolksstudier ved Norges arktiske universitet.