Facebook Pixel
Universitetsplassen

81. Varsling, lojalitet, sivil ulydigheit og danning i krisetid

Beskrivelse

Dersom samfunnskritiske, «plagsame» folk blir for lojale mot styresmakter og andre autoritetar, set dei borgarrettane våre på spel. Kva er utdanninga si rolle i danning? Og kva med di og mi? Filosof Inga Bostad leier forskargruppa Humaniorastudiar i pedagogikk ved Institutt for Pedagogikk og den tverrfakultære forskargruppa Den nordiske utdanningsmodellen, og hun har lenge vore opptatt av danning. I denne episoden møter ho filosof Arne Johan Vetlesen, som i 2019 stilte som ekspertvitne for den kontroversielle sivil ulydigheits-gruppa Extinction Rebellion. Dei svarer blant anna på kor rebelsk eit danna menneske kan tillate seg å vere.

Programleiar er Monica Bjermeland.

Kategorier