Facebook Pixel
Hur Kan Vi?

Hur Kan Vi?

Hur Kan Vi?

Tiedot Hur Kan Vi?

Om vi ska kunna leva tillsammans behöver vi prata med varandra. Därför bjuder vi in smarta, utmanande och relevanta gäster till en podcast där olikheter uppmuntras och gör oss klokare. Samtalet fort-sätter. Nytt avsnitt släpps varje tisdag.

Kaikki jaksot

2022

Ei soiteta