Facebook Pixel

Myndigheter

Podkaster for de som vil vite mer om Norges myndigheter. Beredskap, cyberforsvar, arbeidsmiljø og diplomati er noen av temaene som tas opp.

 1. psst.

  1.psst.

  Politiets sikkerhetstjeneste håndterer de mest alvorlige truslene mot landets sikkerhet. Vi skal ivareta demokratiet. Men hvordan jobber landets sikkerhets- og etterretningstjeneste? Og hvem er menneskene som jobber her? Vi inviterer deg nå med på innsiden. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 2. Våre historier

  2.Våre historier

  Hvordan er det å få vite at kona er gravid, timer før du skal i kamp? Eller å se en selvmordbomber fra IS komme kjørende mot deg? Hvordan påvirker frykt kroppen? Og hvordan er det å få ansvaret for å redde 750 sivile midt i en borgerkrig? Dette er våre historier, fortalt av soldatene selv. I denne podkasten kommer du tettere på norske soldater enn noen gang. Produsert av Forsvaret. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 3. UGRADERT

  3.UGRADERT

  Podkasten Ugradert gir deg et innblikk i den ugraderte forskningen ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Hvordan beveger menneskemengder som har middels panikk seg? Hvordan fungerer numerisk simulering? Hvorfor får noen hvite fingre? Slike spørsmål får du svar på her, i samtaler mellom forskere og FFIs forskningsjournalist. FFI er et statlig, tverrfaglig institutt med forskning innen de overordnede fagene matematikk, fysikk, informasjonsteknologi, kjemi, biologi, medisin, psykologi, statsvitenskap, sosialantropologi og økonomi. Instituttet gjennomfører hovedsakelig analyser og utviklingsprosjekter for Forsvarets behov, men har også forskningsprosjekter rettet mot det sivile samfunnet. Publiserte forskningsresultater finner du oftest i en FFI-rapport. Finn FFI-rapporter og les mer om FFI på www.ffi.no

 4. Politisk kvarter

  4.Politisk kvarter

  Bli politisk oppdatert på ett kvarter. Her må politikerne svare for seg i de store sakene der mest står på spill. Hør alle episodene i appen NRK Radio

 5. Der livet leves

  5.Der livet leves

  Der livet leves» er en podkast fra kommunesektorens organisasjon KS. Den handler om lokaldemokrati, velferdstjenester, samfunnsutvikling og alt som angår livet som leves i kommunene Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 6. Landbrukspodden

  6.Landbrukspodden

  En podkast for deg som er opptatt av norsk matproduksjon og hva som rører seg i næringa vår. Kevin Karlsen Nordnes fra Norges Bondelag får hver uke besøk av nye gjester i studio for å diskutere aktuelle tema.  

 7. Trump mot verden

  7.Trump mot verden

  PS! Skal du høre oss, så må du søke opp «Popkorn og politikk», som er vårt nye navn. Der legges alle episodene ut. «Trump mot verden» ga deg ukentlige oppdateringer over livet i Det hvite hus, men hadde sin siste publisering 22. januar 2021. Hør alle episodene i appen NRK Radio

 8. Forsvarsløftet – for Norges trygghet (Langtidsplan for forsvarssektoren 2025–2036)

  8.Forsvarsløftet – for Norges trygghet (Langtidsplan for forsvarssektoren 2025–2036)

  Dette er en podkastversjon av Prop. 87 S. Forsvarsløftet – for Norges trygghet. Langtidsplan for forsvarssektoren 2025–2036. Originaldokumentet finner du på regjeringen.no Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 9. DigiUng-podden

  9.DigiUng-podden

  DigiUng er et tverrsektorielt program som bygger et digitalt økosystem for unge. DigiUng samler alle offentlige tjenester for ungdom på ett sted – nemlig på ung.no. I DigiUng-podden snakker vi med ulike aktører som er relevante for oss som utvikler tjenester og produkter for ungdom. Vi inviterer gjester fra alle nivåer – her får du møte alt fra politisk ledelse, prosjektledere og ikke minst høre fra ungdommene selv.

 10. Politiet i Agder

  10.Politiet i Agder

  En podcast fra Agder politidistrikt.

 11. Buffer

  11.Buffer

  Gjennom Buffer ønsker vi i Bufdir å dele kunnskap, ny forskning og nyttige verktøy og hjelpemidler, innenfor våre fagfelt. Første sesong av Buffer er spesielt rettet mot barneverntjenesten i kommunene. Programleder er Marianne Løkkevik. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 12. Life Hacks med Forbrukerrådet

  12.Life Hacks med Forbrukerrådet

  Life Hacks med Forbrukerrådet er en podcast som skal lære deg om dine rettigheter som forbruker og samtidig gi deg hacks som kan bidra til å fikse smått og stort i dagliglivet. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 13. Ingen dumme spørsmål

  13.Ingen dumme spørsmål

  Har du noen gang fått spørsmål om politikk som du skulle hatt et enkelt svar på? Ønsker du å være mer forberedt til praten med en krass onkel eller nysgjerrige kollegaer? Eller kanskje du rett og slett trenger gode argumenter før du skal stå på stand i valgkampen? "Ingen dumme spørsmål" er en podkast som gir deg svarene om SV, politikk og valgkamp, som du ikke finner på Google. Har du spørsmål du gjerne skulle hatt svaret på i en egen episode? Send oss en e-post til podkast@sv.no Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 14. Vi leser dommer fra EU-domstolen om personvern

  14.Vi leser dommer fra EU-domstolen om personvern

  Ida Thorsrud leser dommer om personvern fra EU-domstolen. Dette er en podcast for deg som driver med personvern og sliter med å finne tid til å lese dommer. Vi samles på LinkedIn Live hver fredag fra 16-17 og leser en dom om personvern fra CJEU. Denne podcasten er et opptak fra LinkedIn Live. Du finner en link til videopptaket fra LinkedIn Live inne på den enkelte episoden.

 15. RUStelefonen podcast

  15.RUStelefonen podcast

  Hva er innafor? er en live podcast i flere episoder om studentlivet og rus. Podcasten har besøk av blant andre Vegard Harm, Jonas Kinge Bergland og Maria Stavang aka Piateed. I podcasten diskuterer de alkohol, cannabis, MDMA og «smart drugs». Er det utbredt, er det innafor å bruke og hvor farlig er det? Podcasten er spilt inn live på Blindern og ved UiT med publikum i salen. Lytt til podcasten her. RUStelefonen er en offentlig og landsdekkende veiledningstjeneste hvor du anonymt kan ta kontakt via telefon, chat eller spørreskjema. RUStelefonen tilbyr støtte og veiledning, samt informasjon om rusmidler og hjelpeapparat. Vi bestreber å besvare alle henvendelser med faktabaserte, ikke-moraliserende svar. Enten du er bruker, pårørende eller bare har spørsmål om rus, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

 16. Forsvarssjefens fagmilitære råd 2023

  16.Forsvarssjefens fagmilitære råd 2023

  I november 2022 ba regjeringen forsvarssjefen om hans anbefaling for hvordan Forsvaret bør se ut fremover. Dette er forsvarssjefens fagmilitære råd. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 17. Politirådet

  17.Politirådet

  Bli med inn i Politirådet, der politiet sammen med aktuelle gjester reflekterer rundt dagsaktuelle temaer.En podkast fra Sør-Øst politidistrikt

 18. Å leve til vi dør

  18.Å leve til vi dør

  Foreningen for barnepalliasjon – FFB er en landsdekkende, frivillig, politisk-, livssyns- og diagnosenøytral organisasjon, som jobber for å øke kunnskapen og bedre den lindrende omsorgen for alvorlig syke og døende barn i Norge. Gjennom vårt arbeid bidrar vi til hjelp til mestring, informasjons-, opplysnings- og rettighetsarbeid, faglige og sosiale møteplasser samt arbeider for et bedre lindrende omsorgstilbud, På den måten bidrar vi til større trygghet, helhetlig behandling og omsorg, gjennom sykdomsforløpet, fram mot livets slutt for hele familien og tiden etterpå. FFB ble stiftet 3. november 2009 som forening, interesseorganisasjon i enhetsregisteret og frivillighetsregisteret 16. desember 2009. I april 2016 foretok man et navnebytte fra “Ja til lindrende enhet og omsorg for barn JLOB”. Tallenes tale er klare. Hvert år har nærmere 6000 barn i Norge behov for lindrende behandling for sykdommer de aldri vil overleve. Disse tallene er det knyttet stor usikkerhet omkring- Vi vet fra nyrer forskning at det er en tre dobling av barn i Europa som har behov for tjenester innen barnepalliasjon. Det er krevende å være svak og sliten i en dypt sårbar situasjon. Også for de pårørende. Vårt samfunnsoppdrag er: FFB skal bidra til at alvorlig syke og døende barn med deres familier kan fullføre livet på en trygg og verdig måte. Vår visjon er: Vi skal fornye og forbedre barnepalliasjon i Norge.

 19. Jenny

  19.Jenny

  Rus

 20. PoliTickr

  20.PoliTickr

  Politikk. Risiko. Geopolitisk uro. Energi. Klima. Valg. Teknologi. AI. Podkasten samarbeider med Tankesmien Agenda. Follow at https://plus.acast.com/s/politickr. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 21. Familierådspodden

  21.Familierådspodden

  En Pod om familieråd

 22. Norsk elbilpodcast

  22.Norsk elbilpodcast

  Velkommen til Norsk elbilforenings podcasts!

 23. LTTAs podcast

  23.LTTAs podcast

  Velkommen til LTTAs podcast! Vi samles rundt noen mikrofoner på kontoret i Møllergata og deler fra vår hverdag som tillitsvalgte.

 24. : P

  24.: P

  gfc

 25. Konfliktrådspodden

  25.Konfliktrådspodden

  Konfliktrådet hjelper deg med å løse konflikter, enten det dreier seg om lovbrudd eller sivile konflikter. Erfarne meklere forteller om hva som skjer i meklingsrommet når de møtes - de som har noe uoppgjort seg imellom. Spørsmålene i metoden "Gjenopprettende prosess" brukes i alle sakstyper enten det dreier seg om tyveri, vold, mobbing, nabokonflikter, vold i nære relasjoner eller andre konflikter. Det er ikke alltid noe å mekle om, men det er alltid noe å snakke om.

 26. Klimapodcast fra Miljødirektoratet

  26.Klimapodcast fra Miljødirektoratet

  Interessert i hvordan norske kommuner kan redusere utslipp av klimagasser og forberede seg på klimaendringene som kommer? Hva kommunene kan gjøre for å sette klimaarbeidet i system og skape engasjement? Da er dette en podcast for deg. I episodene får du høre erfaringene til kommuner, fagfolk og folkevalgte. Lær og bli inspirert av dem som har skapt endring og resultater rundt omkring i hele landet. Podcasten er laget av Miljødirektoratet. Finn oss på www.klimapodcast.no Musikken i episodene er laget og spilt inn av Einar Flaa for Miljødirektoratet.

 27. Lokalpolitisk kvarter

  27.Lokalpolitisk kvarter

  Gudbrandsdalen sin fyrste podcast - 100% låggå i Vågå I vakre og viltre Vågå teiknar lokalvalet 2019 til å bli ei feiring av lokaldemokratiet. Fjellbygda er velsigna med fire gode partilister, ei rekke ressurssterke kandidatar – og nok engasjerande tema til politisk ordskifte langt ut på hausten. For dei som tør. Lokalpolitisk kvarter tek pulsen på valkampen etter innfallsmetoda - i von om å halde lokalsamfunnsdebatten levande heilt fram til Vågå sitt vegval 2019. Fyrste episode: "Demokratiet lev best om du held stille"

 28. Første gang i tjeneste

  28.Første gang i tjeneste

  Hvordan er egentlig livet i Forsvaret? Bli med de to vernepliktige Alfred og Halvard gjennom førstegangstjenesten, der de besøker sesjon, rekruttskolen og mange ulike tjenestesteder i Norge. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 29. Boligpodden

  29.Boligpodden

  Hva rører seg i boligmarkedet og i samfunnet for øvrig? En podcast fra Norske Boligbyggelags Landsforbund.

 30. Digitaliseringsblogg

  30.Digitaliseringsblogg

  Digitaliseringsdirektoratet skal vera det fremste verktøyet til regjeringa for raskare og meir samordna digitalisering av offentleg sektor, og dessutan bidra til formålstenleg digitalisering av samfunnet.

 31. Opplev Oslo

  31.Opplev Oslo

  Podcasten OpplevOslo tar deg med til flotte og interessante steder i Oslo. Her møter du ansatte i Bymiljøetaten som brenner for jobben sin, og deler av sin kunnskap om stedene som besøkes. Du får lett påfyll av informasjon og gode historier, slik at du blir litt klokere og enda mer glad i byen vår. Les mer på Bymiljøetatens nettsider: https://goo.gl/F5ttKK

 32. Strengt hemmelig

  32.Strengt hemmelig

  Strengt Hemmelig er en krimpodkastserie produsert av DSS og PST/NSM i anledning Nasjonal sikkerhetsmåned 2018 og 2019.

 33. Klimapodden: Tolv miljøløsninger

  33.Klimapodden: Tolv miljøløsninger

  Verden stor overfor enorme utfordringer. Hva skal vi gjøre? Dagbladets Geir Ramnefjell og WWFs Bård Vegar Solhjell gir deg tolv miljøløsninger. Ny episode hver onsdag.

 34. ALEA

  34.ALEA

  Laget av Alise, Lone, Eirik og Andreas

 35. NVE

  35.NVE

  Her legger vi vekk byråkrathatten og forklarer hva som ligger bak nyhetsoverskriftene. Vi inviterer til samtaler om dagsaktuelle tema, om alt fra klimaendringer, strøm, samfunnssikkerhet, flom og skred. https://www.nve.no/ Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.

 36. Forbrukerrådet

  36.Forbrukerrådet

  Forbrukerrådet - en podkast som gjør deg litt smartere og muligens en smule rikere. Se http://www.forbrukerradet.no/podkast

 37. Ytringsfrihet i 100 & 10

  37.Ytringsfrihet i 100 & 10

  Ytringsfrihet i 100 & 10 er en podkast om ytringsfriheten på ulike felt – som sport, litteratur, humor, musikk og journalistikk. Adele Matheson Mestad og Anine Kierulf gjør denne friheten litt mer levende for deg ved å la skikkelig bra gjester snakke om sine erfaringer med den. Podkasten er produsert av Rollo Live for Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

 38. Popkorn og politikk

  38.Popkorn og politikk

  Demokratiet er skjørt. Hør om populistiske strømninger og aktuelle utenrikspolitiske dramaer i verden – og i TV-serier. Hør alle episodene i appen NRK Radio

 39. Godt byråkratskjønn

  39.Godt byråkratskjønn

  I departementene møtes politikk og forvaltning. Embetsverket skal på den ene siden ivareta hensynet til faglighet og kontinuitet over tid, og på den andre siden bistå den til enhver tid sittende regjering i å utvikle og gjennomføre regjeringens politikk. Denne podkastserien synligjør noen utfordringer som kan oppstå i samarbeidet mellom politisk ledelse og embetsverk.

 40. Unio Podkast

  40.Unio Podkast

  Unio er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning. Vi har om lag 368 000 medlemmer fordelt på 13 medlemsforbund. Unio skal være den hovedorganisasjonen som best ivaretar universitets- og høgskoleutdannedes interesser ved å arbeide for høyere verdsetting av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 41. Samf podcast S.L.E.M.

  41.Samf podcast S.L.E.M.

  Selma.Lea.Erling.Maria

 42. Forvalterpodden

  42.Forvalterpodden

  En podkast om smått og stort fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark

 43. Fylkespodden

  43.Fylkespodden

  Fylkespodden - historier fra Trøndelag gir deg innblikk i alt det spennende som skjer i Trøndelag fylkeskommune. Her blir det spennende gjester og gode, engasjerende historier. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Ikke spilt