Facebook Pixel
Babyverden

Hva er normal språkutvikling hos barn?

Beskrivelse

Små babyer kommuniserer helt fra fødselen av og du som forelder har en viktig rolle i barnets språkutvikling. Professor i spesialpedagogikk Monica Melby-Lervåg ved UiO forklarer hvordan du kan bidra til å utvikle og fremme barnets språk.
For information regarding your data privacy, visit Acast.com/privacy

Kategorier