Til podkasten
av Sigurd Rønningen
Lokalpolitisk kvarter

Episode 2: Kommunestyr og ståk

Beskrivelse

"Den som ikkje lærar av historia, er tvungen til å gjenta ho", lyd eit polisk munnhell.  Lokalvalkampen i fjellbygda Vågå er i full gang, med innfall og utspel. Men korleis har det eigentlig gått med løftene frå fire år attende? Lokalpolitisk kvarter går i djubda, og kårar kommunestyreperioda sine fem mest merkverdige hendingar - i rangert rekkefølgje.  *** Lokalpolitisk kvarter: Gudbrandsdalen sin fyrste podcast - 100% låggå i Vågå I vakre og viltre Vågå teiknar lokalvalet 2019 til å bli ei feiring av lokaldemokratiet. Fjellbygda er velsigna med fire gode partilister, ei rekke ressurssterke kandidatar – og nok engasjerande tema til politisk ordskifte langt ut på hausten. Lokaldemokartisk kvarter tek pulsen pulsen på valkampen etter innfallsmetoda - i von om å halde lokalsamfunnsdebatten levande heilt fram til vegvalet 9.september 2019.

Detaljer

Episode 2

av Sigurd Rønningen