Facebook Pixel
Lokalpolitisk kvarter

Episode 7: Live Langøygard - ordførarkandidat Vågå Arbeiderparti

Beskrivelse

Gjest i studio: Ordførarkandidat Live Langøygard (Ap) Lokalpolitisk kvarter er denne gong via Vågå Arbeiderparti, deira to partiprogram og ordførarkanidat Live Langøygard. Tema: Arbeidsplassar og næringspolitikk, kommunelotteri og nye grep i Vågå, folketal og kommuneøkonomi - og charterfeber på Tolstadåsen. Panel: Bjørn Steinar Storvik, Marius Stenbakk og Sigurd Rønningen *** Lokalpolitisk kvarter: Gudbrandsdalen sin fyrste podcast - 100% låggå i Vågå.  I vakre og viltre Vågå teiknar lokalvalet 2019 til å bli ei feiring av lokaldemokratiet. Fjellbygda er velsigna med fire gode partilister, ei rekke ressurssterke kandidatar – og nok engasjerande tema til politisk ordskifte langt ut på hausten. Lokaldemokartisk kvarter tek pulsen pulsen på valkampen etter innfallsmetoda - i von om å halde lokalsamfunnsdebatten levande heilt fram til vegvalet 9.september 2019.

Kategorier