Facebook Pixel
Lokalpolitisk kvarter

Episode 9: Harald Sve Bjørndal - ordførarkandidat Bygdalista

Beskrivelse

Gjest i studio: Ordførarkandidat Harald Sve Bjørndal (Bygdalista) Lokalpolitisk kvarter er denne gong via Bygdalista for tverrpolitisk samarbeid i Vågå, deira valprogram og ordførarkanidat Harald Sve Bjørndal. Tema: Tiltak og visjonar for Vågå, kommunelotteriet, ordførarkandidaturet, reiseliv og næringsutvikling, demografi og kommuneøkonomi. Panel: Bjørn Steinar Storvik, Marius Stenbakk og Sigurd Rønningen *** Lokalpolitisk kvarter: Gudbrandsdalen sin fyrste podcast - 100% låggå i Vågå. I vakre og viltre Vågå teiknar lokalvalet 2019 til å bli ei feiring av lokaldemokratiet. Fjellbygda er velsigna med fire gode partilister, ei rekke ressurssterke kandidatar – og nok engasjerande tema til politisk ordskifte langt ut på hausten. Lokaldemokartisk kvarter tek pulsen pulsen på valkampen etter innfallsmetoda - i von om å halde lokalsamfunnsdebatten levande heilt fram til vegvalet 9.september 2019.

Kategorier