Facebook Pixel
Påddkast - fra Dysleksi Norge

Arvelig dysleksi og eselvandring med Maaike

Påddkast - fra Dysleksi Norge
Påddkast - fra Dysleksi Norge
Maaike Visser har dysleksi, hun har en far med dysleksi og to barn med dysleksi. Vi blir med Maaike på eselvandring for snakke om arvelig dysleksi, språk og drømmer.
Påddkast - fra Dysleksi Norge
Ikke spilt