Facebook Pixel
Guro & Guru

Ulven kommer

Guro & Guru
Guro & Guru
Dagens episode handler om å bli sett på detaljnivå, om en fremoverlent holdning til frykt, og offerrollen versus krigerrollen. Og så får Guro en superoppgave av Caspar som skaper mye uro...
Guro & Guru
Ikke spilt