Facebook Pixel
Hvorfor det?

Hvorfor søker vi meningen med livet? med Einar Duenger Bøhn

Beskrivelse

Filosof Einar Duenger Bøhn bruke 10 år på å tenke, gruble og snakke om et av livets store spørsmål: hva er meningen med livet? Han mener å ha funnet svaret på hvorfor det er vits å stå opp om morgenen. Er å tro på Gud en forutsetning? Og er det mulig å leve et meningsløst liv?