Facebook Pixel
Pari sanaa lastensuojelusta

Onko lastensuojelun asiakkaalla oikeuksia?

Kuvaus

Tässä jaksossa keskustelemme siitä, millaisia oikeuksia lastensuojelun asiakkailla on ja miten asiakas voi toimia, jos hän on tyytymätön saamaansa tukeen. Puhumme myös siitä, mitä työntekijä voi tehdä havaitessaan laatuongelmia ja onko epäkohtiin vaikuttaminen aina helppoa. Keskustelua jaksosta voi tuttuun tapaan jatkaa Twitterissä ja Instagramissa.

Kategoriat