Fysi Podcast

Parkinsons sykdom, livskvalitet og fysioterapeutens rolle - Ina Kvam Leraand

Beskrivelse

Pasienter med parkinsons sykdom opplever varierende symptomer, fysioterapeuten har en viktig rolle for mange parkinson pasienter i forhold til læring og trening. Motoriske symtpomer som tremor, postural instabilitet, bradykinesi og rigiditet er typiske kjennetegn blant denne gruppen. Lær mer om hvordan sykdommen påvirker livet og daglige aktiviteter, hvordan kan vi kan veilede pasienten for å ta kontroll og finne nye måter å møte  livssituasjonen?

Note: Informasjonen om forskjellig type trening blant parkinson pasienter ble ikke helt korrekt gjengitt. Referanse til artikkelen vi snakker om finner du på www.fysi.no (The Benefits of Exercise in Parkinson Disease)

Support the show (http://fysi.no)

Detaljer

Episode 4

Sesong 4

av Fysi