Facebook Pixel
Fysisk for psykisk

Den ettertraktede Balansen - summen av umiddelbare og langvarige helsegevinster

Fysisk for psykisk
Fysisk for psykisk
Man kan ha god nytte av mental og fysisk trening i hverdagen, men kan det blir for mye av det gode?Fastlege Øyvind Haugeto er på besøk for å snakke om hvordan kunnskapen om helsa, både praktisk og teoretisk, ble starten på en livsendring. Øyvind har lært mye av de ulike fasene i livet, og er et utforskende menneske som søker optimal balanse.Med sykdomsperioder, pandemi, smerte, og andre utfordringer… Hvordan kan vi vite hva som er best for helsa vår?
Fysisk for psykisk
Ikke spilt