Facebook Pixel
Guro & Guru

Død

Guro & Guru
Guro & Guru
Kan man være for virkeligheten når man vet man skal dø, spør Caspar? Og Guro vil bare gjøre det enda klarere hva som er utgangspunktet for samtalene i "Guro & Guru". Og så blir det litt om vippeløft...
Guro & Guru
Ikke spilt