Til podkasten
av Tidsskrift for Den norske legeforening
Tidsskrift for Den norske legeforening

Skjerming – en omdiskutert behandling

Beskrivelse

Skjerming av psykiatriske pasienter er en omdiskutert og dårlig dokumentert behandlingsmetode. Men den er likevel veldig vanlig.


Les artikkelen her: https://tidsskriftet.no/2015/01/oversiktsartikkel/skjerming-i-akuttpsykiatrien

Detaljer

Episode

av Tidsskrift for Den norske legeforening